Alimentatieberekening

Voor de meeste mensen een belangrijke vraag. Hoeveel moet ik betalen of hoeveel krijg ik? Ook benieuwd wat de impact is van je scheiding? Ik kan een alimentatieberekening maken en je vertellen wat de financiële gevolgen zijn.

Uiteraard draag je bij in de kosten voor verzorging en opvoeding van je eigen kind
Ik heb nog geen ouder ontmoet die dat niet wil. Alleen de hoogte van het bedrag brengt af en toe wat discussies met zich mee. Maar zeker bij co-ouderschap, waarbij de kosten van de kinderen over het algemeen betaald worden van een gezamenlijke rekening, zijn we er meestal snel uit. Indien er sprake is van een omgangsregeling, waarbij één van de ouders vrijwel alle kosten betaalt en daarvoor een financiële bijdrage ontvangt van de andere ouder, wil nog wel eens getwijfeld worden aan de hoogte van het vastgestelde bedrag. De betalende partij heeft het vermoeden niet alleen voor de kinderen te betalen maar ook de verzorgende ouder te sponsoren. De ontvangende partij wil nog wel eens in paniek raken van de hoogte van de bijdrage, waar vervolgens alles van betaald moet worden.

Indien er geen bijzonderheden zijn, zijn de berekende kosten heel realistisch
Tenzij het kind iets mankeert, waardoor er hoge zorgkosten zijn of het kind om andere redenen niet te vergelijken is met de maatstaf, zijn de berekende kosten over het algemeen zeer realistisch. Het kan helpen om de kosten voor jezelf eens op een rijtje te zetten of samen met mij het werkelijk te besteden netto besteedbaar inkomen in kaart te brengen. Dit kan voor zowel ontvangende als voor de betalende partij veel rust brengen.

Partneralimentatie ontvangen is meestal een keuze
Uitzonderingen bevestigen deze regel. Want als je om wat voor reden dan ook niet kan werken, gaat dat natuurlijk niet op. Zelfs al zou je afzien van de berekende alimentatie en een bijstandsuitkering aanvragen, komt de sociale dienst deze uitkering alsnog verhalen op de ex-partner.
Maar in andere gevallen is partneralimentatie ontvangen wel degelijk een keuze. Want als je hiervan af wilt zien, mag dat. Indien je andere bedragen dan de berekende bedragen wilt afspreken, mag dat ook. Het uitrekenen van het nettobedrag wat jullie uiteindelijk maandelijks over houden, nadat de alimentatie is betaald of ontvangen, kan veel inzicht geven en daarmee helpen om ook hierin een juiste keuze te maken.

Tenzij er onderling andere afspraken worden gemaakt, worden de wettelijke regels gevolgd
Op het moment dat de eventueel te betalen kinderalimentatie is vastgesteld, kan worden overgegaan tot het berekenen van eventuele partneralimentatie.

Bij het berekenen van alimentatie kijken we naar de behoefte van de alimentatieplichtige en de draagkracht van de alimentatiegerechtigde. De laagste van deze twee is leidend. De alimentatiegerechtigde hoeft financieel niet beter uit een scheiding te komen dan de alimentatieplichtige. Er bestaat geen regel dat partijen na de scheiding een gelijk besteedbaar inkomen behoren te hebben. We kunnen hier met het maken van de berekening natuurlijk wel naar kijken.

Jullie kunnen in onderling overleg afspraken maken over de hoogte en de duur van de alimentatieverplichting. Als een huwelijk korter heeft geduurd dan vijf jaar en uit dit huwelijk geen kinderen zijn geboren, eindigt de alimentatieverplichting na een termijn die gelijk is aan de huwelijkse periode. In alle andere gevallen geldt de wettelijke termijn van 12 jaar.

Er is een aantal redenen om de alimentatie op termijn te herzien
Als het inkomen van de alimentatieplichtige of de alimentatiegerechtigde gedurende de alimentatieplicht verandert, kan dat een reden zijn om een nieuwe berekening te maken. Ook het wegvallen van de kinderalimentatie, of nieuwe partners kunnen ervoor zorgen dat er nieuwe berekeningen gemaakt moeten worden.

Kom in contact

adres

Papendijk 7
5391 KL  Nuland

Trotse vriendin van

Ik ben aangesloten bij:

Contact gegevens:

Scheiding Geregeld
Mabelle Mulders
Papendijk 7
5391 KL  Nuland

06  27 455 390

mabelle@scheiding-geregeld.nl

BTW Nummer NL002042369B58

KvK 69520763