Wettelijk gezien is er veel geregeld aangaande de omgang met de kinderen na scheiding of uit elkaar gaan. Veel hiervan wordt opgenomen in het ouderschapsplan. Maar zaken uit de wet in het ouderschapsplan opnemen, is nog geen garantie voor een goed ouderschapsplan.

Vanuit mijn ervaring als echtscheidingsspecialist weten wij dat de wet niet meer is dan een basis voor een ouderschapsplan. Voor een goed plan zal veel beter gekeken moeten worden naar jullie specifieke situatie en naar de uitgangspunten waarmee jullie als gezamenlijke ouders het plan opstellen. Tot slot zijn er veel valkuilen bij het opstellen van een ouderschapsplan omdat hier de kennis ontbreekt om te weten hoe zaken na de scheiding verlopen.

Het is dus belangrijk om erg goed na te denken en samen gesprekken te voeren over hoe jullie het ouderschap na de scheiding zien. Tijdens deze gesprekken moeten jullie over een heleboel zaken nadenken. Zaken die nu zo vanzelfsprekend zijn, zijn dat straks opeens namelijk niet meer.

Hieronder staan 9 stellingen en tips die erbij kunnen helpen om op een realistische en prettige manier na te denken over hoe je samen tot een goed ouderschapsplan komt. De tips zijn gebaseerd op het boek van Liesbeth Groenhuijsen getiteld Ouderschapsplan.

1. Over kinderen onderhandel je niet, je overlegt

Terwijl onenigheid over geld of goederen vaak geschikt kan worden met wat geven en nemen, kan dat vaak niet als het om de kinderen gaat.

Overleggen over kind na scheiding

2. Het is de omgekeerde wereld om eerst de uitkomst vast te stellen en dan pas de som te maken

Door niet meer te strijden over het recht en het gezag van de ouder, maar door jullie kind centraal te stellen, nemen conflicten af en komen oplossingen binnen bereik.  Als je vervolgens de tijd neemt om zoveel mogelijk belangen, behoeften, wensen en rechten van de kinderen te benoemen en met elkaar kunt bespreken hoe zwaar elk belang zou moeten meewegen, dan heb je een duurzaam ouderschapsplan. Toch beginnen veel ouders met het innemen van standpunten en die op tafel te leggen. Bijvoorbeeld bij de keuze voor co-ouderschap of juist niet.

3. Het belang van het kind bestaat niet

Net als “De gewone Nederlander” bestaat ook “Het belang van het kind” niet. Het belang van jullie kind bestaat uit allemaal deelbelangen. Door deze belangen te prioriteren (wat is heel belangrijk, en wat iets minder) en het hier over eens te zijn, wordt elk gesprek in de toekomst een stuk makkelijker.

4. Wie voor de scheiding een goede ouder was, is dat na de scheiding niet automatisch ook

Het is goed om als ouder te realiseren dat het ouderschap na scheiding andere en zwaardere eisen stelt dan het gezamenlijk ouderschap tijdens het huwelijk of samenwonen.

5. Er komen conflicten, houd hier rekening mee nu het nog goed gaat samen

Hoe goed je het samen ook probeert te doen, met goede voornemens over als vrienden uit elkaar en elkaar het beste gunnen, bereid je er toch op voor dat er conflicten komen. Dus zorg voor een plan wat ook stand houdt als je elkaar even wat minder aardig vindt. Duidelijke afspraken zonder losse eindjes.

Moeder en dochter met goede band na scheiding

6.Een goede band met je kind is niet afhankelijk van de hoeveelheid tijd

Afhankelijk van de leeftijd kan een kind het doorgaans prima verdragen om de andere ouder een tijdje niet te zien. De ouders zelf vinden het wel vaak lastig.

7. Wie graag na de scheiding een betrokken ouder wil zijn, hadl hier al voor de scheiding mee moeten beginnen.

Uitleg is hier hopelijk niet nodig.

8. De financiële gevolgen moeten (ook op lange termijn) haalbaar zijn

Als beide ouders de helft van de tijd voor hun kinderen willen zorgen, zullen ze beiden een huis moeten hebben wat groot genoeg is en sommige zaken zullen dubbel aangeschaft moeten worden. De gevolgen van een gekozen vorm zullen ook in financiële zin in kaart gebracht moeten worden. Als de gekozen oplossing niet betaalbaar blijkt, is dat voor de kinderen de zoveelste ongevraagde verandering.

9. Het ouderschapsplan moet regelmatig (samen met de kinderen) opnieuw bekeken worden

Jullie kinderen groeien op, jullie als ouders veranderen, de situatie wijzigt.  Dus zal het ouderschapsplan zeer waarschijnlijk in de loop van de tijd moeten worden bijgesteld. Het is verstandig om daar bij het maken van het ouderschapsplan al bij stil te staan en daar ook al duidelijke afspraken over te maken.

Dus..

Veel belangrijker dan het wettelijk kader zijn dus de onderling afgesproken uitgangspunten en afspraken om tot een goed ouderschapsplan te komen. Bovenstaande tips zijn een begin om hiervoor te zorgen. Elke situatie is echter verschillend waardoor het altijd verstandig is om hier met een neutraal persoon aan te werken.

En zo kom je tot het beste ouderschapsplan.

Blij kind na goed geregelde scheiding