Twijfelen jullie of jullie wel echt uit elkaar willen?
Dan geldt natuurlijk: bij twijfel niet inhalen! Scheiden is namelijk niet niks. Het is een heftige beslissing met vaak enorme gevolgen voor jullie, eventuele kinderen en jullie omgeving.
Maar wat dan wel? Je kunt in relatietherapie, even afstand nemen, of… een proefscheiding.

Het verschil tussen afstand nemen en een proefscheiding
Als je even afstand neemt, geef je elkaar wat rust en ruimte. Eén van jullie gaat een paar dagen of een paar weken naar vrienden, familie of een vakantiehuisje. De intentie is dan om daarna samen weer door te gaan. Hulp van een relatietherapeut is hierop een prima aanvulling.
Als je een proefscheiding overweegt, ga je echt een hele stap verder. De bedoeling is dan om uit te zoeken of je nog samen door wilt. Of je nog voldoende en op de juiste manier van elkaar houdt. Het gaat er hier om dat jullie jezelf essentiële vragen durven te stellen:
Waardeer en respecteer je elkaar nog voldoende om samen een leven te delen?
Mis je elkaar nu je niet meer samen bent? En wat mis je dan?
Door eerlijk te zijn naar jezelf, komen de (soms ongewenste) antwoorden uiteindelijk vanzelf.

Wees er allebei van overtuigd dat je een proefscheiding wilt.
Het is van groot belang dat jullie beiden achter de proefscheiding staan. Als één van jullie geen behoefte heeft aan een proefscheiding, geef het dan eerlijk aan. Dan is de basis niet goed en gaat het niet werken. Ga actief met jezelf aan de slag en niet wachten tot de ander terugkomt. Hiermee doe je jezelf echt tekort.

Als jullie gaan proefscheiden neem het dan serieus.
De volgende tips kunnen je helpen om een proefscheiding serieus aan te pakken, en daarmee antwoord te krijgen op de vraag of je wilt scheiden of toch liever niet.

Neem afstand voor een langere periode
Een proefscheiding moet het gevoel geven dat je echt bent gescheiden. Dus hou voor een langere periode, minimaal 4 maanden, liefst 6, echt afstand. Stel van tevoren de termijn samen vast. En spreek elkaar alleen als het echt nodig is, bijvoorbeeld over jullie kinderen.

Vooraf praten voorkomt discussie gedurende de proefscheiding.
Door vooraf duidelijke afspraken te maken voorkom je dat je elkaar ‘lastig’ moet vallen tijdens de periode van scheiding. Denk bijvoorbeeld aan:
De kinderen: Over kinderen zullen er een aantal afspraken gemaakt moeten worden.
Jullie overleggen samen wat en wanneer jullie dit gaan vertellen. Bespreek eerst samen, en daarna in overleg met hen, de verdeling van de zorg. Dit hoeft niet tot in detail, omdat het voor een relatief korte periode is. Maar ze moeten wel weten waar ze aan toe zijn.
Jullie vermogen: Omdat jullie juridisch nog getrouwd zijn, is er wellicht ook nog sprake van een gemeenschappelijk vermogen. Is dat het geval? Maak daar dan goede afspraken over. Je kunt bijvoorbeeld vóór de proefscheiding jullie gezamenlijke vermogen vast in kaart brengen.
Jullie woning: Wie gaat waar wonen? Hebben jullie straks allebei nog toegang tot de echtelijke woning?
Intieme relaties: Ook kun je afspraken maken over het al dan niet aangaan van intieme relaties met anderen. Wat voor de één vanzelfsprekend is, is dat voor een ander absoluut niet. Niet vergeten dus!

En na de proefscheiding?
Als de afgesproken periode voorbij is, ga je serieus met elkaar om tafel. Ieder voor zich heeft nu kunnen ervaren hoe het leven was zonder die ander. Een oprecht gesprek tussen jullie, levert dan altijd wat op. Een eerlijke nieuwe start of een eerlijke scheiding…